Tilinpäätöskokousvaltuusto 2021

Tarkastuslautakunta on ansiokkaasti selvittänyt terveysasemien hoitohenkilökunnan työhyvinvointia erityisesti Kunta10 -tulosten perusteella. Tulokset ovat huolestuttavia ja toimenpiteitä on tehtävä nopeasti. Työmäärän ja työstressin lisääntyminen ja työn vetovoiman vähentyminen on selvitettävä. Pahimmillaan uupunut työntekijä ei pysty laadukkaaseen työhön, jos hän kokee päivittäin ettei hänellä ole edes mahdollisuutta hoitaa työtään hyvin.

Tavoite sairauspoissaolojen vähentämiseksi oli 3 % ja siihen ei päästy vaan poissaolot kasvoivat 2,2 %. Valtuustokauden aikana sairauspoissaolot ovat kasvaneet koko ajan. Toki viime vuonna koronatestin tuloksia jouduttiin alkuvaiheessa odottamaan jopa 9 päivää ja tämä aika kirjattiin sairaspoissaoloksi, joten tämä on voinut vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta henkilökunta ei ole sairastanut kausiflunssia kuten ennen.

Kaupungin tavoitteissa on ollut vähentää hallinnon tehtäviä, tässä on oma vaaransa, sillä kyseiset tehtävät on kuitenkin hoidettava ja niinpä niitä on siirretty lähijohtajien tehtäviksi ja jopa perustehtäviin kuuluviksi, käytännön töitä tekeville. Tulisikin vihdoin arvioida onko tällä ollut kuormittava vaikutus, varsinkin kun samaan aikaan tietotekniset ohjelmat uudistuivat ja työntekijöiden oli itseohjautuvasti opeteltava asiat, varsinkin kun ongelma on ollut ajan löytämisessä. Jätätkö vanhuksen hoitamatta tai lapsen päiväkodissa valvomatta. Jos päivittäin koet kuormitusta etkä pysty keskittymään perustehtävään kuten toivoisit, on tällä merkitystä jaksamiselle.
On myös työtehtäviä, joissa asiakkaiden taholta aiheutettu väkivalta tai turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Pitkäkestoinen stressi voi aiheuttaa pitkiä poissaoloja.

Tullaankin siihen, että meneekö lähijohtajilla aika hallinnollisille tehtäville, jääkö heillä aikaa kuunnella henkilökuntaa. Onko lähijohtajalla jo työmäärä niin suuri, ettei hänenkään energiansa riitä henkilökunnalle. Mahdollistuuko henkilökunnan osallisuus?

Koronavuodella on pitkät vaikutukset henkilökunnan voimavaroihin, ja varsinkin aloilla, missä on oltu koko ajan lähellä asiakasta, on asiakas sitten pieni lapsi, ikäihminen tai terveysasemalle tuleva kuntalainen. Koulussa on opettajilla ollut huoli oppijoista, jotka ovat eri tavalla reagoineet etä- ja lähiopiskelun muutoksiin.

Henkilökunnan työhyvinvointi on oleellinen asia ja kaupungissa on huolehdittava, että henkilökunta pystyy tekemään työtään hyvällä mielellä, heitä kuullaan ja osallistetaan oman työnsä kehittämiseen. Varhaisen tuen mallit on oltava apuna, ja lähijohtajan työmäärä ja työkokonaisuus on oltava myöskin sellainen, että hänkin pystyy tekemään työtään niin, että voi omalta osaltaan varmistaa työhyvinvointia, hyvää yhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua yksikössään.

17.5.2021 Anne Liimola
puheenvuoro kaupunginvaltuustossa