Talousarviovaltuusto 18.11.2019

Talousarvion käsittelyyn on sisällytetty kaksi aloitettani, joissa toisessa otin esille huolen siitä, miten kaupunki varautuu varhaiskasvatuksen henkilöstömuutoksiin ja kelpoisuuksiin. Vastauksessa selviää,että huoleni on ollut aiheellinen. Rekrytointihaaste on suuri ja oleellista on nyt huolehtia, että nykyinen henkilöstö haluaa pysyä kaupungin leivissä eli henkilöstöpolitiikalla on suuri merkitys. On varmistettava ja vahvistettava kaupungin mainetta työnantajana. Seuraavien vuosien talousarvioissa tulee varmistaa,että lain edellytykset saadaan toteutettua vuoteen 2030 mennessä.

Toisessa aloitteessani otin esille kuraattori ja psykologien tarpeen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen psykologiapalveluja on muissakin kunnissa kuin vain vastauksessa mainituissa ja saadut kokemukset ovat hyviä. Koska joustava esi-ja alkuopetus ja 5-vuotiaiden mahdollinen esiopetus edellyttänee, että psykologi kulkee joustavasti myös tässä kokonaisuudessa, olen edelleenkin sitä mieltä,että varhaiskasvatuksessa tulee olla omia psykologeja, pitää vahvistaa varhaiskasvatus-esiopetus-perusopetus kokonaisuudessa resursseja.

Kuraattoripalvelut tulisi toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja nyt ei ole kyse ryhmässä toimivasta työntekijästä vaan vanhempien ja henkilökunnan apuna varhaisessa vaiheessa toimivat kuraattorit. Toivottavasti Tampere tässä asiassa toimisi esimerkkinä muulle maalle ja nämä tehtävät huomioidaan seuraavina vuosina.

Varhaiskasvatuksen on todettu olevan perusta kaikelle oppimiselle ja ja panostus varhaisiin vuosiin on tehokkainta.
Yksi parhaista laatuun vaikuttavista keinoista on varmistaa se, että päiväkotien ryhmät muodostetaan 1/7 ja ¼ mukaan ja varmistamme näin kohtuullisen kokoiset lapsiryhmät. Olemmehan sitoutuneet tähän, kuitenkin Tampereellla lapset ovat kertoimia ja näin ryhmäkoko on aivan jotain muuta kuin voisi ajatella suhdeluvun perusteeella. Lapsen kerroin perustuu palvelutarpeeseen ja ryhmät muodostetaan lasten kertoimien perusteella. Kaupungilla on käytössä kertoimia enemmän kuin mitä Avi eli aluehallintoviranomainen suosittaa.

Ryhmäkoot ovat suuria jo senkin takia, että kaupungissa on käytössä 95 käyttöprosentti päiväkodeissa, joka pääsääntöisesti tarkoittaa, että ryhmät täytetään 110 prosenttisesti. Talouden tasapainotus on näkynyt selvästi varhaiskasvatuksen arjessa.
Toivonkin, että laadun kannalta käyttöprosenttiseurannan tilalla mitattaisiin enemmänkin esim. varhaisen tuen panostuksia.

Jos haluamme olla Unescon kriteerien mukaan lapsiystävällinen kaupunki tarkoittaa se, että tulevinakin vuosina huolehdimme lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja panostamme peruspalveluihin.
Onneksi talousarvio sisältää panostuksia lapsiin ja nuoriin,
oleellista on nyt arvioida ja seurata mitä vaikutuksia talouden tasapainottamisella on perustehtävien hoidossa, ja kuntalaisten arjessa, tähän seurantaan haastan lautakuntien jäsenet, erityisesti hyvinvointipalveluissa.