Talousarviovaltuusto 13.11.2017, puheenvuoro liittyen valtuustoaloitteeseeni.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään perinteisesti valtuustoaloitteita, jotka on katsottu kuuluvan talousarviokäsittelyyn. Näin on käynyt myös yhdelle valtuustoaloitteelleni, jonka vastaukseen olen tyytymätön. Aloitteen tarkoitus oli antaa konkreettista tietoa valtuutetuille, jotta voisimme varmistaa, että tahtotilaamme suhdelukujen suhteen noudatetaan. Kunnollista selvitystä ei kuitenkaan aloitteen vastauksen yhteydessä anneta. Aloitteessa toivotaan raportointia, mutta aloite hukkuu nyt talousarvioprosessiin. Erikoisinta vastauksessa on se, että koonnissa vaan todetaan, että ei sisälly talousarvioon, mutta mitään laskelmia ei ole laadittu. Aloitehan peräänkuulutti mm täyttö- ja käyttöprosentista luopumista, nyt siis todetaan vaan, että kaupungilla ei ole varaa luopua näistä .
Miksi esim. Helsingissä on luovuttu näistä prosenttitavoitteista, siellä on todettu, että noudatetaan lakia ja luotetaan päiväkodin johtajiin. Erikoisinta on, että meillä on tällaiset prosenttitavoitteet voimassa, mutta päättäjä ei saa selvitystä minkälaisen loven budjettiin prosenttitavoitteista luopuminen tekisi. Mielestäni tulisi vastata valtuutetun esiin nostamiin asioihin, nyt vastaus jää vajaaksi. Olen siis pettynyt aloitteen vastaukseen.
Tätä aloitetta voi tarkastella myös lapsivaikutusten arvioinnin kannalta, arviointihan pitäisi olla jo päätöksenteon perustana. Koska aloitteessa esiinnostamani asiat ovat merkityksellisiä, tulen palaamaan uusien aloitteiden kera, kun nyt ei vastauksia saatu kaikkiin esille ottamiini asioihin.