Kuntavaalit 2021

Näissä vaaleissa on pitänyt panostaa monipuoliseen mainostamiseen. Lehti-ilmoituksia on ollut ystävänpäivästä lähtien joko yksin tai toisen ehdokkaan kanssa. Sosiaalisessa mediassa on erikseen poliitikon sivut sekä Facebookissa että Instargramissa. Twitterissä olen ollut myös jo vuosia, mutta ehkäpä liian vähän twiittaan. Valotaulussa on kolmen viikon ajan nähtävillä Ailan kanssa yhteinen mainos. Tämä valotaulu on Kalevan Prisman kohdalla. Facebookissa on pyörinyt pari mainosta ja olinhan RadioMusassakin haastattelussa ja mainosklippejä oli kuultavana. Lehtimainoksia on useissakin lehdissä ja uusin mainospaikka löytyy Koskikeskuksessa roskiksessa. Näkyvällä paikalla liukuportaiden vieressä. Tulipa tehtyä vaalivideokin. Monipuolisesti olen mainostanut, riittääkö tämä, kun vielä SDPTampereen sivultakin löytää blogejani ja valtuustoaloitteita.

Oleellista on saada näkyvyyttä valtuustokauden aikana, mutta ainakin olen tehnyt aloitteita ja ottanut näin esille epäkohtia ja uudistamistarpeita. Olen ollut yhteistyökykyinen ja tulen hyvin toimeen valtuustossakin eri puolueiden edustajien kanssa. Riittääkö se työ mitä olen valtuustossa tehnyt, sen päättää äänestäjä.

Eräs merkittävä asia on valtuustokaudella ollut konsernijaoston ja kaupunginhallituksen jäsenyys, olen todellakin toiminut näköalapaikalla ja vahvistanut osaamistani entisestään. Verkostoituminen on oleelista tässäkin tehtävässä.

Entäs vaalikoneet, niihinkin olen vastaillut, vaikka kysymykset eivät kaikki kuntapolitiikkaan, saati Tampereen asioihin liity. Vielä on pari mainosta tulossa lehtiin ennen varsinaista vaalipäivää. Muutaman päivän jälkeen tiedetään miten tämän Tampereen plikan kävi. Kirjoitettu 9.6.2021

Ilmoitus Tamperelaisessa

Vastaukset TEISKO-AITOLAHTI –lehdelle toukokuu 2021

Olen asunut Atalassa vuodesta 1993, ja olen viihtynyt oikein hyvin alueella.

1, Miksi lähdit ehdokkaaksi?

Olen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen. Olen valtuustoryhmäni toinen varapuheenjohtaja. Olen vahvistanut tällä valtuustokaudella osaamistani, joten toki halusin asettua ehdolle. Edelliset kaudet olen ollut yhdyskuntalautakunnassa. Tällä hetkellä toimin myös hallituksen edustajana alueellisessa jätehuoltolautakunnassa. Ammattini vuoksi olen ajan tasalla lapsiperheiden asioista. Koen, että valtuutettu on palveluammatissa ja olen valmiina hoitamaan yhteisiä asioita kuntalaisten parhaaksi. Olen hyvin verkostoitunut, joten osaan ottaa asioista selvää. 

2. Mikä on sinulle tärkein asia tulevalla valtuustokaudella?

Kuntalaisten hyvinvointi ja se, että kaupungin vastuulla olevat peruspalvelut ovat laadukkaita. Päiväkodit ja alaluokat tulee säilyä lähipalveluna, ja Terälahden koulu myös. Päiväkotien ja koulujen resurssit on oltava kunnossa ja sisäilmakohteista on päästävä eroon. Tarvitaan siis uudisrakentamista ja laadukasta peruskorjausta, Koilliskeskusta on edelleen kehitettävä hyvinvointikeskuksena ja julkinen liikenne on toimittava alueelta Linnainmaalle, jonne palveluja on keskitetty. Kestävän tulevaisuuden asiat ovat minulle tärkeitä. Asukkaiden osallisuus on varmistettava ja lähiluonto- ja retkikohteita on kehitettävä. Alueella on hyvät ulkoilumaastot ja Kintulammi- Pukala –yhteyttä on hyvä viedä eteenpän. Kevyen liikenteen väylät on oltava myös kunnossa. Kämmenniemen ja Terälahden lähipalvelut on turvattava.

3. Mitkä ovat alueesi hyvät ja mitkä työstämistä kaipaavat puolet?

Alue on lapsiystävällinen asuinalue, joka sopii kaiken ikäisille. Lähiluonnon merkitys on oleellinen ja alueella tuleekin entisestään lisätä luonto-, retki- elämys- matkailuyrittäjyyttä. Olen pyrkinyt käyttämään alueen palveluja vapaa-ajalla, ja koska retkeilen luonnossa, niin alueen luontoarvot ovat minulle tärkeitä. Ojala-Lamminrahkan alue tulee vaikuttamaan lähiluontoon, joten tähän on kiinnitettävä huomiota. Liikenne tulee myös lisääntymään, joten turvallisuusasiat on huomioitava. Kevyen liikenteen reitit tulevat alueella parantumaan. Halimasjärven tilannetta seuraan, sillä jo silloin kun valtuustossa päätettiin kaavasta, käytin huolestuneen puheenvuoron siitä, ettei Lamminrahkan rakentaminen vaikuta järveen. Rakentaminen tulee aina olla vastuullista ja luontoarvoja huomioivaa. 

Alueella tulee olla riittävästi päiväkotipaikkoja ja lähikoulut. Etätöiden lisäännyttyä alue tulee vahvistamaan rooliaan. Koilliskeskuksen hyvinvointi ym palvelut tulee varmistaa ja niitä on kehitettävä ja varmistettava myös toimiva julkinen liikenne alueella. 

Maisansalon alueen kehittämistyötä tulee jatkaa.

4. Miten alueen lähipalvelut saadaan turvatuksi?

Lähipalvelut saadaan turvattua myös koska alueelle muutetaan täydennys- ja uudisrakentamisen myötä. Palveluverkkosuunnitelmaprosessissa on kuultava alueen asukkaita ja varmistettava osallisuutta. On huolehdittava Terälahden koulukiinteistön palvelut. Alueen asukkaan on hyvä pitää yhteyttä alueen valtuutettuihin, eli hyvä vuoropuhelu asukkaiden kanssa on oleellista.  Tarvitaan valpas kuntapäättäjä alueelta varmistamaan asiaa. 

5.  Miten alueen elinvoimaisuutta pitäisi kehittää?

Alueen yrittäjien, palveluiden tuottajien ja kuntapäättäjien olisi hyvä tavata säännöllisesti, jotta olisi toimiva vuoropuhelu. Alueella työskentelevien yhteistyö on välttämätöntä. Alueen hyvinvointipalvelut varmistavat, että alueelle muutetaan. Luonto-, retki-, matkailu- lähituotepalvelut lisäävät alueen imagoa hyvinvointialueena eli paikkana missä voi esim. rentoutua, nauttia terveellisestä lähiruuasta ja retkeillä. Etätyöskentelymahdollisuudet lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Alueen imago turvallisena elinympäristönä on merkittävä asia myöskin. Alueen imagoa ja sen historiaa, kulttuuriarvoja voisi tuoda enemmän esille.

6. Pidätkö alueen imagoa houkuttelevana ja miksi?

Alue on houkutteleva, koska ihmiset arvostavat entistä enemmän lähiluontoa, ja sitä alueella on. Luonto- ja ympäristöarvojen merkitys tulee kasvamaan. Alueella on kulttuuriperintöä, kulttuurimaisemaa, joka on oleellista alueelle ja vahvistaa sen imagoa. Matkailun ja palvelujen kehittäminen vahvistaa alueen imagoa. Kintulammin alue on lisännyt alueen tunnettavuutta. Alue on kokonaisuudessaan lapsiystävällistä aluetta ja asuntotarjonta on monipuolista eri ikäisille. Myös järviä ja jokia löytyy alueelta.

Puolue julkaisi kuntavaaliohjelman 11.4.2021 

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA.

KUNTA PITÄÄ HUOLEN MEISTÄ.

SdpTampere: Kuntavaaliohjelma, lyhyt versio:

https://www.sdptampere.fi/wp-content/uploads/2021/03/KUNTAVAALIOHJELMA2021.pdf

Tampereen kuntavaalien avaus pidettiin 3.3.2021

PIDETÄÄN HUOLTA TAMPEREESTA.

TAMPERE PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Tamperelainen-lehti 20.3.2021