Koulutus ja työura

Koulutus: Varhaiskasvatuksen opettaja (aikaisempi tutkintonimike oli lastentarhanopettaja)
Opiskellut hallintotieteitä, kasvatustieteitä ja puheoppia lisää Tampereen ja Helsingin yliopistossa
Johtamisopintoja, myös mentorointikoulutus, Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus, työn ohella.

Työtehtävät Tampereen kaupungilla:

  • varhaiskasvatuksen opettajana valmistumisen jälkeen
  • 1990-luvulta päiväkodin johtajana, aluksi vs johtajan sijaisena Linnainmaan päiväkodissa, vuodesta 1996 Telkän päiväkodin johtaja-2009, Nekala-Viinikan päiväkotien ja Nekalan esiopetuksen johtaja elokuusta 2016 kesään 2020, Viinikan päiväkodin johtajana ja kestävän tulevaisuuden vastuuhenkilönä varhaiskasvatuksessa elokuu 2020- 2022, Järvensivun päiväkodin johtaja syksy 2022
  • Kaakkoisen alueen aluejohtajana päiväkodin johtamisen lisäksi 2005-2009
  • virkavapaalle elokuusta 2009-2015, opintovapaalla kevät 2016
  • varhaiskasvatuksen suunnittelija syksy 2015

Muut työtehtävät:

  • Lastentarhanopettajaliiton (nyk. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto) puheenjohtajana 2009-2014
  • OAJ Pirkanmaan alueasiamies 2014-2015