Erityistä

Pirkanmaan liiton koulutustyöryhmän jäsen syksy 2104-2016, AKAVAn edustaja
Seutusivistystyöryhmän jäsen elokuu 2014-toukokuu 2015, henkilöstön edustaja
Varhaiskasvatusta valmistelevan työryhmän jäsen, OKM, 2013-2/2014 eli työryhmän työskentelyn ajan.
Esiopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen, ympäristö- ja luonnontietoryhmä, 2000-2002
SAFA-LTOL (nyk. VOL) arkkitehtuurikasvatuksen työryhmän LTOL-edustaja.
Metsän oppimispolku (OPH, Metsäyhdistys) teoksessa kirjoittajana, vastuualueena esiopetuksen osuus.
Lintupuistojen lapset –teos, yhdessä Leila Voutilaisen kanssa, STAKES (Reggio Emilian varhaiskasvatuksesta, 1992)
Ympäristötietoisuuden kehittämiskeskuksen vetäjä (STAKES), Tampere, Linnainmaan päiväkoti, 1990-luku.
Vihreä Lippu Telkän päiväkotiin, 1. yksikkö Pirkanmaalla, joka sai Vihreän Lipun
Kouluttanut mm. taidekasvatusta, lapsilähtöisyyttä, projektityöskentelyä, kestävän kehityksen teemoja jo 1990-luvulla ja ohjannut luonto- ja metsäretkiä opettajille (esim. Seitseminen, Isojärven kansallispuisto, Helvetinjärvi, Siikaneva).