Erityistä

  • Pirkanmaan liiton koulutustyöryhmän jäsen syksy 2104-2016, AKAVAn edustaja
  • Seutusivistystyöryhmän jäsen elokuu 2014-toukokuu 2015, henkilöstön edustaja
  • Varhaiskasvatusta valmistelevan työryhmän jäsen, OKM, 2013-2/2014 eli työryhmän työskentelyn ajan.
  • Esiopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen, ympäristö- ja luonnontietoryhmä, 2000-2002
  • SAFA-LTOL (nyk. VOL) arkkitehtuurikasvatuksen työryhmän LTOL-edustaja.
  • Metsän oppimispolku (OPH, Metsäyhdistys) teoksessa kirjoittajana, vastuualueena esiopetuksen osuus.
  • Lintupuistojen lapset –teos, yhdessä Leila Voutilaisen kanssa, STAKES (Reggio Emilian varhaiskasvatuksesta, 1992)
  • Ympäristötietoisuuden kehittämiskeskuksen vetäjä (STAKES), Tampere, Linnainmaan päiväkoti, 1990-luku.
  • Vihreä Lippu Telkän päiväkotiin, 1. yksikkö Pirkanmaalla, joka sai Vihreän Lipun
  • Kouluttanut mm. taidekasvatusta, lapsilähtöisyyttä, projektityöskentelyä, kestävän kehityksen teemoja jo 1990-luvulla ja ohjannut luonto- ja metsäretkiä opettajille (esim. Seitseminen, Isojärven kansallispuisto, Helvetinjärvi, Siikaneva).