Blogi

Konsernijaoston puheenjohtaja haastattelussa

Aluevaalit 2022

Olen ehdolla aluevaaleissa SDP:n listalla Pirkanmaalla. Äänestysnumeroni on 666 Aluevaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Jos haluat aluevaltuustoon henkilön, jolle toinen ihminen on tärkeä ja arvokas – valintasi olkoon 666. Jos haluat aluevaltuustoon ihmisen, joka on sekä työssään että…

Valtuustoaloite 14.9.2015: Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi

Lapsivaikutusten arviointi tulee kuulua kaupungin päätöksentekoprosessiin osana mm lautakuntien ja valtuuston työskentelyä. Valtuusto ja lautakunnat voivat ennakkoon linjata mitkä päätökset vaativat ennakkoarviointia joko vuosittain tai valtuustokauden tarkastelussa.Päätöksenteon pohjaksi on oleellista, että valtuutetulla on tieto siitä millaisia vaikutuksia päätökset aiheuttavat; millainen…

Valtuustoaloite 21.2.2021 Anne Liimola: Kotimaisen kalan ja kotimaisten kausituotteiden (kasvikset, vihannekset, hedelmät ja marjat) osuuden lisääminen päiväkotien ja koulujen ruokatarjonnassa.

Kaupungin ruokapalvelusta vastaa Pirkanmaan Voimia, joka kertoo kalojen ja kalatuotteiden tulevan pääosin EU-alueelta. Tavoitteena tulisi olla, että kotimainen järvikala esim. särki ja hauki ovat entistä useammin ruokalistalla eikä lohi ja seiti.Jos lohta käytetään, tulisi sen aina olla kotimaista. Esim. norjalaisen…

Valtuustoaloite Anne Liimola (SDP) 18.5.2020 Termopylen (Thermopylen) kentän historia näkyväksi Pyynikillä

Valtuustoaloitteessani esitän, että Pyynikillä olevan Termopylen kentän historia tuodaan näkyväksi alueella. Tämä onnistuu esim. “metsittyneen” alueen ennallistamisena osittain/kokonaan. Vähin mitä aloitteellani esitän toteutettavan on infotaulun pystyttäminen alueelle, esim. alueella olevien kuntoiluvälineiden viereen. Infotaulun merkitys on oleellinen, jotta kentän historia tuodaan…

Valtuustoaloite 24.4.2017 Lasten tapaturmien tilastoinnin kehittäminen kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa Anne Liimola

Kaupungissa on toimiva järjestelmä lasten tapaturmien kirjaamisessa järjestelmään ja ohjeet miten tapahtunut tapaturma käydään huoltajien kanssa läpi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Raportoinnin tarkoituksena on myös se, että mietitään miten vältytään vastaavalta ja yksikössä käydään läpi tapaturmaan johtaneet syyt.Tilastointia pitäisi kuitenkin…

Valtuustoaloite 24.4.2017 Lasten tapaturmien tilastoinnin kehittäminen kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa Anne Liimola

Kaupungissa on toimiva järjestelmä lasten tapaturmien kirjaamisessa järjestelmään ja ohjeet miten tapahtunut tapaturma käydään huoltajien kanssa läpi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Raportoinnin tarkoituksena on myös se, että mietitään miten vältytään vastaavalta ja yksikössä käydään läpi tapaturmaan johtaneet syyt.Tilastointia pitäisi kuitenkin…

VALTUUSTOALOITE 23.5.2007 (Tämäkin aloite eteni myönteisesti, sillä liikennevalot saatiin risteykseen) LIIKENNEVALOJEN RAKENTAMINEN HALLITUSKADUN JA HÄMEENPUISTON RISTEYKSEEN

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, millä varmistettaisiin liikennevalojen saaminen Hämeenpuiston ja Hallituskadun muodostamaan kahden risteyksen kokonaisuuteen.Kyseiset risteykset ovat sekä jalankulkijan että autoilijan kannalta turvattomat ja jopa toimimattomat.Liikennevaloilla varmistettaisiin ensinnäkin jalankulkijoiden turvallinen tienylitys mutta se myös varmistaisi niin Hallituskadulta STOP merkin…

22.11.2006 VALTUUSTOALOITE Vakituisten oman äidinkielen avustajien saaminen päivähoitoon

Esitänkin kaupunginhallitukselle, että se selvittää miten varmistettaisiin koulutettujen avustajien lisääminen päivähoitoon ja yhteisresurssin lisääminen perusopetuksen kanssa ja miten tässä yhteydessä huomioidaan vakituisten oman äidinkielen avustajien rekrytoiminen. Tampereen päivähoidossa on tällä hetkellä tarve n 90 avustajalle, jotka toimivat joko lapsen henkilökohtaisena…

21.2.2007 VALTUUSTOALOITE: Psykologi ja kuraattoripalvelut tukemaan lapsen opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen – moniammatillisen yhteistyön tarkentaminen ja resurssien kohdentaminen vastaamaan uutta toimintamallia.

Lapset ja nuoret ovat painopisteenä vuodelle 2007 ja toivottavasti jatkossakin. Varhaiskasvatus on varhaista tukea parhaimmillaan. Tämä panostus varhaiskasvatukseen, päivähoitoon, esiopetukseen ja perusopetukseen tulisi näkyä myös tarkasteltaessa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien erityistyöntekijöiden (mm. psykologien, kuraattorien, kiertävien erityislastentarhanopettajien ) resurssien kohdentumista…