Valtuustoaloite: Anne Liimola (sdp) 19.3.2018 Lakisääteisen kelpoisuuden omaavien henkilöstöresurssien riittävyyden varmistaminen varhaiskasvatuksessa.

Aloitteessani edellytän, että kaupungilla on selkeä strategia siitä miten varmistetaan kelpoisuuden omaavien lastentarhanopettajien saaminen sijaisuuksiin ja vakituisiin toimiin esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Vastauksessa tulee myös selvittää valtuustolle millaiset suunnitelmat on tehty vakituisten VIP- lastentarhanopettaja- ja lastenhoitajatoimien (vakituiset, jotka sijaistavat poissaolevia) lisäämiseksi. Aloitteen vastauksen tulee sisältää myös toimenpiteet, jotka kaupungissa on tehty, jotta mahdollisesti uuden Varhaiskasvatuslain myötä tuleva uusi henkilöstörakenne varmistetaan. Aloitetta ei pidä sisällyttää vain talousarvioon 2019 maininnalla: ei aiheuta toimenpiteitä tai ei ole taloudellisia edellytyksiä, sillä kyse on lakisääteisestä palvelusta.
Tein valtuustoaloitteen 20.2.2017, jonka aiheena oli sijaisrekrytointijärjestelmän uudistaminen ja kelpoisten sijaisten saamisen varmistaminen. Sain vastauksen aloitteeseen 19.2.2018, mutta vastauksessa selostettiin ainoastaan sijasrekry-järjestelmän toimintaa ja mitä on tehty tai tehdään.
Vastaus ei kohdistunut ollenkaan siihen, miten kaupunki varmistaa sijaisten saamisen lakisääteisissä palveluissa.  Lakisääteisissä palveluissa esim. varhaiskasvatuksessa tulee olla tietyn kelpoisuuden omaavat työntekijät suhteessa lasten määrään ja ikään.
Aloitteessani (helmikuu 2017) kannoin huolta siitä, että kaupungissa, jossa esim. koulutetaan lastentarhanopettajan tehtäviin sekä yliopistossa että ammattikorkeassa, ei riitä lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaavia sijaisia pidempiinkään sijaisuuksiin. Aloitteessani (helmikuu 2017) esitin, että kaupungin pitäisikin ryhtyä toimiin, että työtehtävissä missä on sijaispulaa, lisättäisiin esimerkiksi vakituisten varahenkilöiden palkkaamista.
Viime aikoina on mediassa keskusteltu paljon lastentarhanopettajan palkkatasosta ja naisvaltaisten alojen palkoista. Kaupungilla onkin mahdollisuus houkutella ammattitaitoista henkilökuntaa varmistamalla hyvät työolot ja varmistamalla palkkakehitystä. Kaupungin imagoa hyvänä, palkitsevana työnantajana on vahvistettava ja tähän kuuluu myös toimiva sijaisjärjestelmä.

Kommentit

Jätä kommentti