Valtuustoaloite: Anne Liimola 20.2.2017 Sijaisrekrytointijärjestelmän uudistaminen ja kelpoisten sijaisten saamisen varmistaminen

Valtuustoaloitteessani esitän, että kaupungissa selvitetään pikaisesti sijaisrekrytointijärjestelmän toimivuutta kuulemalla sekä esimiehiä että sijaisina toimivia järjestelmän kehittämisessä. Käydään läpi sijaisjärjestelmän prosessi ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sijaisten saaminen helpottuu ja palvelee palvelutuotantoa. Varmistetaan kelpoisten työntekijöiden riittävyys myös sijaisuuksissa. Ja kehitetään työsopimuksen … Jatka artikkelin Valtuustoaloite: Anne Liimola 20.2.2017 Sijaisrekrytointijärjestelmän uudistaminen ja kelpoisten sijaisten saamisen varmistaminen lukemista