Valtuustoaloite 24.4.2017 Lasten tapaturmien tilastoinnin kehittäminen kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa Anne Liimola

Kaupungissa on toimiva järjestelmä lasten tapaturmien kirjaamisessa järjestelmään ja ohjeet miten tapahtunut tapaturma käydään huoltajien kanssa läpi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Raportoinnin tarkoituksena on myös se, että mietitään miten vältytään vastaavalta ja yksikössä käydään läpi tapaturmaan johtaneet syyt.
Tilastointia pitäisi kuitenkin kehittää niin, että saataisiin tarkempaa tietoa tapaturmista. Minkälaisessa ympäristössä tapaturma on sattunut? Päiväkotien ja koulujen turvallisuutta voitaisiin näin käytännössä kehittää, jos kaupunki ja/tai vakuutusyhtiö tilastoisi ja analysoisi fyysisiä oppimis- ja toimintaympäristöjä, missä tapaturma on sattunut. Kyseisiä fyysisiä oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi: koulujen ja päiväkotien piha-alueet, liikuntasalit, urheilukentät, käsityö- ja kotitalousluokat, retket ja koulumatkat. Nyt saadaan määrällistä tietoa kaupunkitasolla siitä kuinka paljon tapaturmia lapsille on sattunut, mutta ei tarkempaa tietoa.
Valtuustoaloitteessani esitän, että kaupunki ja vakuutusyhtiö aloittavat tarkan tilastoinnin lasten tapaturmista päiväkodeissa ja kouluissa oppimis- ja toimintaympäristöön liittyen. Tavoitteena on saada tarkennettua dataa tapaturmista ja näin voidaan kehittää kyseisiä oppimis-ja työympäristöjä turvallisimmiksi ja terveellisimmiksi.
Vastaus 23.10.2017
http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_23102017/Valtuustoaloite_lasten_tapaturmien_tilas(37832)

Kommentit

Jätä kommentti