VALTUUSTOALOITE 23.5.2007 (Tämäkin aloite eteni myönteisesti, sillä liikennevalot saatiin risteykseen) LIIKENNEVALOJEN RAKENTAMINEN HALLITUSKADUN JA HÄMEENPUISTON RISTEYKSEEN

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, millä varmistettaisiin liikennevalojen saaminen Hämeenpuiston ja Hallituskadun muodostamaan kahden risteyksen kokonaisuuteen.
Kyseiset risteykset ovat sekä jalankulkijan että autoilijan kannalta turvattomat ja jopa toimimattomat.
Liikennevaloilla varmistettaisiin ensinnäkin jalankulkijoiden turvallinen tienylitys mutta se myös varmistaisi niin Hallituskadulta STOP merkin takaa tulevien joustavamman pääsyn risteykseen kuin myös Hämeenpuiston liikennevalojen jatkumon hyödyntämisen. Etelästä päin tultaessa liikennevalot parantaisivat mm. risteyksen ylittämistä turvallisemmin kuin nyt.
Kyseiset risteykset on todettu Hämeenpuiston risteyksistä vaarallisimmaksi. Koulun ja teatterin läheisyys lisäävät jalankulkua entisestään.
Aloitteessani edellytän asian pikaista käsittelyä ja sitä, että liikennevalot saataisiin mahdollisimman pian kyseiseen Hämeenpuiston ja Hallituskadun risteyskokonaisuuteen.

 ( Tämä aloite meni vihdoin eteenpäin kun Yhdyskuntalautakunta käsitteli vuoden 2009 talousarvioon liittyen tulevia hankkeita. Tähän asti XL-ryhmä on estänyt asian etenemisen. )

Kommentit

Jätä kommentti