2016 Valtuustoaloite 12.9.2016 Anne Liimola (SDP) Resurssien vahvistaminen yksityisen päivähoidon/varhaiskasvatuksen ohjaamisessa ja valvonnassa.

Valtuustoaloitteessani edellytän kaupungin lisäävän ”Valvonta- ja ohjausyksikön” varhaiskasvatuspuolen resursseja” tai uuden organisoitumisen myötä varmistettava muulla tavoin valvonnan ja ohjauksen riittävät resurssit kaupungin organisaatiossa jo v 2017. Resurssien lisäämisessä on huomioitava rekrytoitavien vahva varhaiskasvatusosaaminen.

Varhaiskasvatuslain 10§:ssä todetaan, että kunta voi järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla ne itse tai mm. yhdessä muiden kuntien tai valtion kanssa tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai antamalla palveluseteleitä. Kunnan on varmistettava, että hankittavat palvelut vastaavat samaa tasoa mitä edellytetään kunnalliselta toiminnalta. 
(10§, 28.12.2012/909).
Koska varhaiskasvatuksen yksityistä palvelutuotantoa on lisätty, pitää varmistaa ohjauksen ja valvonnan riittävät resurssit.
Valtakunnallinen normipohjainen Varhaiskasvatussuunnitelma on valmistumassa ja paikallinen suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 (VASU-17). Uuden varhaiskasvatuslain ja normittavan VASU-17 myötä palveluntuottajien pitää toteuttaa lain mukaista toimintaa ja laadukasta varhaiskasvatusta valtakunnan tason suunnitelmaan pohjautuen. Kyseessä on merkittävä muutos, sillä nyt ensimmäisen kerran valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelma sitoo kaikkia kuntia normina, kuten on perus- ja esiopetuksessa.
Kaupungin valvonta- ja ohjausyksikössä on oltava riittävät voimavarat varhaiskasvatuspuolen osaamiseen, jotta valvonta ja ohjaus kyetään hoitamaan lain mukaisesti. On kyettävä seuramaan varhaiskasvatuksen laatua, henkilöstön riittävyyttä, kelpoisuutta, ryhmäkokoa ym ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista. Perhepäivähoito on jo etupäässä yksityistä ja päiväkotipuolella palvelun tarjonta näyttää laajenevan entisestään yksityisiin ja jopa monikansallisiin toimijoihin.
Valtuustoaloitteessani edellytän kaupungin lisäävän ”Valvonta- ja ohjausyksikön” varhaiskasvatuspuolen resursseja” tai uuden organisoitumisen myötä varmistettava muulla tavoin valvonnan ja ohjauksen riittävät resurssit kaupungin organisaatiossa jo v 2017. Resurssien lisäämisessä on huomioitava rekrytoitavien vahva varhaiskasvatusosaaminen.

HUOM! Tämä aloite eteni vuoden 2017 talousarviossa.

Kommentit

Jätä kommentti