Aluevaalit 2022

KIITOS pirkanmaalaiset!

Sain 522 ääntä ja minusta tuli varavaltuutettu. Minkälaisia tehtäviä on tulossa, sitä en vielä tiedä.

Taustalla joka tapauksessa toimin aluevaltuustossa ja pidän erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita esillä, kuten tälläkin sivulla olen kirjoittanut. Minuun voi olla yhteydessä meilini välityksellä tampere.fi.

Alueelle tuon arkielämän tuntemista koko elinkaaren ajalta kasvattajana, äitinä, tyttärenä, esihenkilönä, luottamushenkilönä, sekä lähimmäisenä että asiakkaana.

#äänilapselle ehdokas: Näissäkin vaaleissa yksi tavoitteeni on varmistaa lapsen oikeudet ja lasten ja nuorten osallisuus.

#terveysehdokas: Lupaan toimia terveyden edistämisen hyväksi.

#mieli: Mielenterveyden edistäminen on investointi, ei kuluerä.

Vaalikonevastauksia

Demarinaisten aluevaalitavoitteet: Hyvinvointi on tasa-arvokysymys

https://demarinaiset.fi/ajankohtaista/hyvinvointi-on-tasa-arvokysymys-demarinaisten-aluevaalitavoitteet/

Voin allekirjoittaa nämä Mannerheimin Lastensuojeluliiton aluevaalitavoitteet: Kymmenen askelta lapsiystävälliseen hyvinvointialueeseen:

https://www.mll.fi/kymmenen-askelta-lapsiystavalliseen-hyvinvointialueeseen/

Aluevaalit 2022 – Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille

Tammikuussa 2022 pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille.

Lastenkulttuuri on mukana aluevaaleissa teemalla Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille.

Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille:

Kulttuuri ja taide ovat tärkeä osa hyvinvointia. Lastenkulttuurin palvelut ovat olennainen osa mm. neuvolatyötä, perhetyötä, lastensuojelua ja sosiaalityötä.
Koronakriisin ja sen jälkihoidossa tarvitaan johdonmukaisia toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten yhdessä lasten ja nuorten kanssa toteuttama lastenkulttuuri edistää osallisuutta.
Mitä voimme tehdä lasten ja nuorten kulttuurihyvinvoinnin eteen?

Uusien hyvinvointialueiden hyvinvointikertomuksiin tulee kirjata tavoitteeksi, että lasten ja nuorten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi suunnitellaan yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

Vastaukseni SDP Tampereen kysymyksiin liittyen aluevaaleihin

1. Kerro lyhyesti taustastasi?

Monipuolinen työura ja ay-vuodet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa kaupunki, alue ja valtakunnan tasolla. Varhaiskasvatuksen kestävän tulevaisuuden vastuuhenkilö myöskin tällä hetkellä päiväkodin johtajan työn lisäksi. Olen toiminut myös aluejohtajana. Järjestöihminen ja kuntapäättäjä, eli yhteisten asioiden hoitaminen on ollut aina osa elämääni. Tällä hetkellä 1. varavaltuutettu. Kokemusta myös varsinaisena valtuutettuna, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenenä. Kokemus yksinhuoltajuudesta ja vuosia jo yksineläjänä. Kahden aikuisen pojan äiti. Luonto ja retkeily ovat rakkaimmat vapaa-ajan harrastukset. Luonto luo hyvinvointia . Harrastan lavatansseja ja jooga kuuluu myös oleellisena asiana elämääni. Ikuisena partiolaisena voin todeta, että olen valmis yhteisten asioiden hoitoon. Kotisivu anneliimola.fi kertoo minusta enemmän.

2. Miksi olet lähtenyt ehdolle aluevaaleihin?
Haluan tuoda monipuolisen työkokemukseni myötä hankkimani osaamisen alueelle. Olen yhteistyökykyinen, minulla on aikaa tähän tehtävään ja olen ollut aina kiinnostunut Pirkanmaan asioista , alueen elinvoimasta. Ihmisten hyvinvointi on ollut aina minulle sydämen asia. Olen sitoutunut terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäisemiseen. Minulle on tärkeätä, että alueella laaditaan vaikutusten arviointi päätöksenteon avuksi. Hyvinvoiva henkilökunta varmistaa laatua, joten työhyvinvointi ja henkilökunnan osallisuus on varmistettava. Lasten ja nuorten asioiden lisäksi vahvuuteni on ikäihmisten palvelut, joihin perehdyin hyvin iäkkäiden vanhempieni asioita hoitaessani.

3. Mitkä ovat kaksi teemaa, joita ajaisit tulevassa aluevaltuustossa?
Kestävän tulevaisuuden Pirkanmaa rakennetaan yhteistyöllä ja myös järjestöt huomioiden. Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen, rajapinnat, jotta varhainen tuki toteutuu neuvolan, lastensuojelun ja koulujen kuraattorien kanssa. , esim. perhekeskustoimintaa kehittämällä.