Maailman luontopäivä 3.3. (World Wildlife Day)

Ajankohtaista

Maailman luontopäivää vietetään 3.maaliskuuta. Vuonna 2021 teemana on ”Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet.” Suomen YK-liiton sivulla kerrotaan: ”Teemassa linkitetään vahvasti yhteen metsäluonnon ja alkuperäiskansojen elinolosuhteet sekä viittaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 1, 12,13 ja 15.” Erityisesti halutaan tuoda esille metsien, metsälajien ja metsäekosysteemien merkitystä.
Maailman luontopäivä, jonka tarkoitus on tuoda esille luonnon monimuotoisuutta ja kertoa myös luonnon haavoittuvuudesta, julistettiin YK:n yleiskokouksessa 3.3.2013
On hyvä, että YK:n yleiskokous julisti tämän päivän luontopäiväksi. Päivän agenda lienee monelle kuitenkin vielä tuntematon, vaikka luonnon monimuotoisuus onkin jo esillä keskusteluissa. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan ekosysteemien (luonnon pääoman), lajien ja geenien kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä.
Minulle luonto, luontoyhteys ja oleellisesti yhteys metsään on oleellista hyvinvoinnille. Kohta tulee vuosi täyteen tätä korona-aikaa, ja se tarkoitti minulle entistä enemmän metsäretkiä, luontokokemuksia. Vahva side luontoon on vahvistunut vuosien myötä. Lapsuuden marja- ja sieniretket ja partiolaisena hankitut erätaidot ovat tuoneet iloa ja oppimisen iloa elämääni. Uskonpa, että työssäni olen saanut metsässä oppimisen ilon aikaiseksi myös monelle lapselle ja aikuiselle. Metsässä ovat kaikki aistit valloillaan ja siellä voi joka hetki ihmetellä. Metsässä voi kokea hiljaisuutta ja myös luonnon ääniä, ovat ne sitten kevätpuroja tai linnun laulua. Mottoni on nykyään ”mene metsään niin yllätyt.”
Luontoyhteys on merkityksellinen asia, voimaannuttava, siksi on tärkeätä, että lähiluonnosta pidetään huolta ja luonnonsuojelualueita perustetaan. Tässä asiassa onneksi Tampere on kunnostautunut. Uusimpana luonnonsuojelualueena on Makkarajärven ja Viitastenperän alue. Oleellista on, että kaupungin asukkaat pääsevät kokemaan luontoyhteyttä vaikka Pyynikin tai Kaupin maastoon tai oman kaupunginosan metsiin. Esteettömiä reittejä on syytä myös rakentaa, kuten on tehty esimerkiksi Kintulammilla.
Jokainen päivä olkoon luontopäivä!
Anne Liimola

Kestävän kehityksen tavoite 1: Ei köyhyyttä
Kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja
Kestävän kehityksen tavoite 15: Maanpäällinen elämä