Kuukausi: helmikuu 2021

2015 Valtuustoaloite: Sääolosuhteiden huomioiminen uimalaiturien portaiden poistamisessa ja vuoropysäköinnin aikataulutuksessa.

Esitän, että Tampereen kaupungilla huomioitaisiin sääolosuhteet, eikä noudateta vuosittaista aikataulua (tai jokin muu syy) laiturien portaiden poistamisessa syyskaudella ja takaisin tuonnissa keväällä. Esitän, että syksyn sääolosuhteet huomioidaan, eikä portaita poisteta esim. lokakuun puolessa välissä.Kyseeseen tulevat uimarannat, joissa ainoa mahdollisuus päästä järveen on portaiden käyttö. Sama asia…
Lue lisää

2016 Valtuustoaloite 12.9.2016 Anne Liimola (SDP) Resurssien vahvistaminen yksityisen päivähoidon/varhaiskasvatuksen ohjaamisessa ja valvonnassa.

Valtuustoaloitteessani edellytän kaupungin lisäävän “Valvonta- ja ohjausyksikön” varhaiskasvatuspuolen resursseja” tai uuden organisoitumisen myötä varmistettava muulla tavoin valvonnan ja ohjauksen riittävät resurssit kaupungin organisaatiossa jo v 2017. Resurssien lisäämisessä on huomioitava rekrytoitavien vahva varhaiskasvatusosaaminen. Varhaiskasvatuslain 10§:ssä todetaan, että kunta voi järjestää…
Lue lisää

Liimola Anne (SDP): Valtuustoaloite 23.1.2017 Valtuuston tahtotilan ja Varhaiskasvatuslain noudattaminen päiväkotien lapsiryhmiä muodostettaessa – säännöllisen raportoinnin antaminen valtuustolle ja täyttö- ja käyttöprosenteista luopuminen kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuosille 2016 ja 2017, että kaupungissa noudatetaan yli 3-vuotiaden lasten ryhmien muodostamisessa suhdetta: yksi aikuinen seitsemää lasta kohden (1/7). Alle 3-vuotiaiden kohdalla suhdeluku on 1/4. Tämä tarkoittaa, että alle 3-vuotiaden lasten ryhmäkoko on 12 lasta ja yli…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Anne Liimola 20.2.2017 Sijaisrekrytointijärjestelmän uudistaminen ja kelpoisten sijaisten saamisen varmistaminen

Valtuustoaloitteessani esitän, että kaupungissa selvitetään pikaisesti sijaisrekrytointijärjestelmän toimivuutta kuulemalla sekä esimiehiä että sijaisina toimivia järjestelmän kehittämisessä. Käydään läpi sijaisjärjestelmän prosessi ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sijaisten saaminen helpottuu ja palvelee palvelutuotantoa. Varmistetaan kelpoisten työntekijöiden riittävyys myös sijaisuuksissa. Ja kehitetään työsopimuksen…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Anne Liimola (sdp) 19.3.2018 Lakisääteisen kelpoisuuden omaavien henkilöstöresurssien riittävyyden varmistaminen varhaiskasvatuksessa.

Aloitteessani edellytän, että kaupungilla on selkeä strategia siitä miten varmistetaan kelpoisuuden omaavien lastentarhanopettajien saaminen sijaisuuksiin ja vakituisiin toimiin esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Vastauksessa tulee myös selvittää valtuustolle millaiset suunnitelmat on tehty vakituisten VIP- lastentarhanopettaja- ja lastenhoitajatoimien (vakituiset, jotka sijaistavat poissaolevia) lisäämiseksi.…
Lue lisää

Valtuustoaloite 28.1.2019 Psykologi- ja kuraattoripalvelujen varmistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen – lapsen opinpolun tukeminen

Esitän, että kaupungissa selvitetään erityistyöntekijöiden (psykologien ja kuraattorien) työpanoksen kohdentuminen siten, että se asiakkaan, lapsen ja perheen kannalta on joustavin, helpoiten saavutettavissa ja näin lapsen edun mukainen ja palvelee myös henkilökuntaa lähipalveluna. Esitän myös, että tehdään selvitys millaisia resursseja tai…
Lue lisää

Valtuustoaloite 25.11.2019 Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen päiväkotien, koulujen sekä lähiliikuntapaikkojen että leikkipuistojen suunnittelussa.

Valtuustoaloitteessa edellytetään että kaupunki lisää lasten ja nuorten osallisuuden  mahdollisuuksia oman lähiympäristönsä ja päiväkotien ja koulujen suunnittelun ja perusparannuksen yhteydessä. Valtuustolle annetaan selvitys ensi vuoden aikana siitä  miten lasten ja nuorten osallisuutta on lisätty, mitä toimenpiteitä on tehty ja millaisia osallisuusprosesseja on…
Lue lisää

Valtuustoaloite 20.4.2020 Makkarajärvi-Viitastenperän luonnosuojelualueen ja Hervantajärven ulkoilureitin opastuksen parantaminen ja pääreitin kunnostaminen

Tampere on upeasti panostanut luonnosuojelualueisiin ja ulkoilureitteihin, valitettavasti kyseisten alueiden kunnossapidossa ja opastuksissa  on kehitettävää. Luonnonsuojelualueet mahdollistavat luontokokemuksia ja innostavat luonnossa oppimiseen ja ylipäätänsä luonnossa kulkemiseen. Näillä alueilla on luonnon kannalta oleellista ohjata kulkua tietyille reiteille kuten esim. Kintulammen alueella…
Lue lisää